#ประธานปุงเถากง พร้อมคณะกรรมการ มอบเตียงคนไข้

การมอบสิ่งของต่างๆล้วนแต่เป็นสิ่งจำเป็นทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นอาหาร หรือข้าวสารอาหารแห้งตลอดจนสิ่งของอุปโภคบริโภค ทุกอย่างในเวลานี้มันจำเป็นต้องใช้อย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะว่าพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเล่นงานประชากรของโลกอยู่เวลานี้ และในบ้านเราก็จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ

เพื่อเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือเวลาจำเป็น ซึ่งทุกอย่างไม่เฉพาะข้าวสารอาหารแห้งอย่างเดียวเท่านั้น แม้แต่เตียงนอนหรือเตียงสำหรับคนไข้มันก็จำเป็น โดยทางคุณสวัสดิ์ เจริญสุข ประธานศาลเจ้าฯปุงเถากง เชียงใหม่ พร้อมด้วยคุณ ไพศาล โตวิวัฒน์ รองประธาน และคณะกรรมการได้ร่วมกันมอบเตียงคนไข้จำนวน 20 เตียง เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ สาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts