#ประพันธ์มอบสิ่งของ ร่วมกับกลุ่มช้างงาน ให้ผู้นำใน 5 ชุมชน

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงาน ที่ได้มีการแจกสิ่งของมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากโควิด-19 หน่วยงานที่ว่านี้

มีคุณประพันธ์ บูรณุปกรณ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา คนดีมีน้ำใจ ได้ร่วมกับคุณเทวา มะหะสิทธิ์ และสมาชิกกลุ่มช้างงาน ได้มอบข้าวหอมมะลิ จำนวน 50 ถุง แก่ผู้นำชุมชน 5 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แก่ชุมชนทานตะวัน,ชุมชนควรค่าม้า,ชุมชนคูปู่ลุน,ชุมชนแจ่งหัวริน และ ชุมชนหมื่นเงินกอง เพื่อใช้ในการทำข้าวกล่องให้แก่ชาวบ้านที่ได้ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และนอกจากนี้ทางคุณประพันธ์ ยังจะมีโครงการแจกสิ่งของอย่างนี้ไปอย่างต่อเนื่อง


วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน
#ประพันธ์แจกต่อเนื่อง
#ร่วมกับกลุ่มช้างงาน
#แจกข้าวให้5ชุมชน

Related posts