#สนามบินเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรองรับ การกลับบินอีกครั้ง

หลังจากที่สายการบินต่างๆได้ทำการหยุดบินเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ของผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเวลานับเดือน และในวันนี้สายการบินต่างๆได้เริ่มกลับมาบินเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าโดยเป็นสายการบินภายในประเทศ ซึ่งทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสายการบินต่างๆ

โดยเน้นการปฏิบัติตามาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในด้านสุขอนามัยอีกทั้งการเว้นระยะห่าง โดยทางนาย อมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการการท่าฯในฐานะหัวหน้าคณะทำงานย่อยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีการระ บาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมสแกนพร้อมจุดคัดกรองที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts