ลพบุรี – สมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จัดรถครัวสนามเคลื่อนที่ ออกโรงครัวสัญจร

ลพบุรี – สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จัดรถครัวสนามเคลื่อนที่ ออกโรงครัวสัญจร

ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี  นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พลตรี ไพฑูรย์ เปี่ยมจิตต์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  คุณกฤตยา จันทร์สว่าง ประธานสมาคมแม่ทหารบก สาขาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และ นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี ได้นำขบวนคาราวาน รถครัวสนามเคลื่อนที่ , รถยนต์ดนตรีเคลื่อนที่ พร้อมด้วยกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ศบค.19 นสศ.) ช่วยกันลำเลียงวัตถุดิบ และสิ่งของอุปกรณ์ ในการประกอบเลี้ยงอาหาร เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ บรรจุภัณฑ์ เครื่องปรุงรส ฯลฯ ลงพื้นที่จัดทำข้าวกล่อง

ซึ่งเป็นเมนูข้าวผัดกระเพราไก่ ไข่เจียว จำนวน 500 กล่อง แจกจ่ายให้แก่ประชาชนและผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19  พร้อมทั้งนำข้าวสารบรรจุถุง ถุง, ไข่ไก่ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนมคุกกี้ แจกจ่ายให้กับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดคัดกรอง และ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 100 คน ซึ่งเป็นผู้เสียสละตนเอง ปฏิบัติงานเพื่อสังคมส่วนรวม ในการลงพื้นที่ดูแลผู้กักตัว 14 วัน ของผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง/ต่างจังหวัด และมาอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าหลวง

โดยทีมวิทยากรวงดนตรีกองทัพบก เพื่อประชาชน จากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ร่วมทำการรณรงค์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19  ร่วมทั้งช่วยสร้างความบันเทิงเพื่อผ่อนคลายความเคลียดให้แก่ประชาชนในพื้นที่

โอกาสเดี่ยวกันนี้  คุณกฤตยา จันทร์สว่าง ประธานสมาคมแม่ทหารบก สาขาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ยังได้ส่งมอบหน้ากาก อนามัยแบบผ้า ซึ่งจัดทำโดย สมาคมแม่ทหารบก สาขาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 300 ผืน เพื่อนำไปใช้แจกจ่ายให้แก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดคัดกรอง และ อสม.

ทั้งนี้ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จะคงจัดรถครัวสนามเคลื่อนที่ ลักษณะครัวสัญจรร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี หมุนเวียนไปตามอำเภอทางๆ ทุกวัน จนกว่าจะครบทั้ง 11 อำเภอ ของจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อีกด้วย

สมชาย เกตุฉาย  – ลพบุรี /  รายงาน  โทร. 081 – 9945887

Related posts