หนองคาย – พายุฤดูร้อนพัดถล่ม 3 อำเภอ รอบที่ 3 ครั้งนี้หนักสุด

หนองคาย – พายุฤดูร้อนพัดถล่ม 3 อำเภอ รอบที่ 3 ครั้งนี้หนักสุด  บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายกว่า 1 พันหลังคาเรือน

เกิดลมพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนราษฎร ในพื้นที่ อำเภอท่าบ่อ,อำเภอโพธิ์ตาก,อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ได้รับความเสียหาย 1,012 หลังคาเรือน โดยเฉพาะที่อำเภอท่าบ่อ บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายหนักสุดถึง 10 ตำบล 74 หมู่บ้าน โดยบ้านหลายหลังถูกกระแสลมพัดหลังคาหาย 564 หลังคาเรือน แรงลมยังพัดหลังคาโรงจอดรถของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ พังถล่มทับรถที่จอดอยู่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งฟาร์มเห็ด 1 ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 2 ฟาร์ม และวัด 1 แห่ง

ขณะที่ อำเภอโพธิ์ตาก ได้รับความเสียหาย 3 ตำบล 16 หมู่บ้าน สายไฟฟ้าแรงสูงทางเข้าหมู่บ้านสาวแล ถูกพายุพัดจนสายไฟขาด เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้องระดมกำลังเร่งเก็บกู้สายไฟฟ้าที่ขาด พร้อมเชื่อมต่อกระแสไฟให้กับชาวบ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 193 หลังคาเรือน วัด 1 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง และยุ้งข้าวของชาวบ้านอีก 1 หลัง

ส่วน อำเภอศรีเชียงใหม่  ได้รับความเสียหาย 3 ตำบล บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 255 หลังคาเรือน โดยมีบ้านเรือนอีกกว่า 10 หลังคา ที่ถูกพายุพัดหลังคาเสียไปทั้งหลัง ส่วนของความเสียอยู่ระหว่างการสำรวจของเจ้าหน้าที่ และไก้เข้าไปให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

Related posts