#สวนสัตว์เชียงใหม่และเชียงใหม่ซูอครอเรี่ยมใส่ใจสุขภาพพนักงานตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่ายกายพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานภายในสวนสัตว์สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนอย่างต่อเนื่องทุกวัน

ตั้งแต่วันที่ 27 กพ 63 จนถึงปัจจุบันนายวุฒิชัย ม่วงมัน
ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่าเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการทำงานของพนักงาน

ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องติดต่อประสานงานกับนักท่องเที่ยว ผู้คนจำนวนมาก จึงมอบหมายให้งานบริหารบุคคล ทำการตรวจคัดกรองพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคCovid19

-ในเบื้องต้น ไม่พบผู้มีอุณหูภมิสูงหรือมีไข้จากการตรวจคัดกรองพนักงานสวนสัตว์และเชียงใหม่ซูอครอเรี่ยม เชียงใหม่ซูสโนว์โดม และส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าซึ่งเป็นผู้ที่ปฎิบัติงานในสถานที่ปิด จากการตรวจคัดกรองไม่พบพนักงานที่มี อุณหภูมิสูงเกินกำหนดมาตรฐาน

อนึ่งทางองค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติหน่วยงานต้นสังกัด ได้มีการสั่งการให้ปฏิบัติตามข้อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐและสร้างความมั่นใจให้กับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ต่อไป

ภาะ/ข่าว   ปชส. สวนสัตว์เชียงใหม่

Related posts