“สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดค่ายพักแรม ให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า และกิจกรรมครบครัน”


นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยฝ่ายการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า ให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆเข้ามาใช้พื้นที่เป็นค่ายพักแรมทั้งมาเช้า-เย็นกลับ และพักค้างคืน

โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่น เต้นท์พักแรม ฐานให้ความรู้ สนุก ห้องนำ้ปลอดภัย ใกล้เมือง ราคาประหยัด2วัน1คืนเพียง250บาท/คนและ3วัน2คืนราคา500บาท/คน

โดยมีพี่ๆวิทยากรที่มีองค์ความรู้ด้านลูกเสือ ประกอบด้วย
-การดำรงชีพ-การผจญภัยเป็นต้น ในป่าและถิ่นทุรกันดาร
ได้อย่างปลอดภัย

ติดต่อสอบถามได้ที่053-210374หรือ
094-0966979ได้
ทุกวัน

Related posts