#พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ออกติดตามและตรวจเยี่ยมศูนย์ฟาร์มเอาท์เลท อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ has

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์เชีบงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดออกติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ฟาร์มเอาท์เลทกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษดอยแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบถุงผ้าให้แก่นายแดง พลอยแดง ประธานศูนย์ และสมาชิกจำนวน30ใบ

เพื่อนำไปแจกให้แก่สมาชิกและลูกค้าที่มาซื้อสินค้าของกลุ่มต่อไป หลังจากนั้น ได้ออกตรวจเยี่ยมแปลงผักอินทรีย์ของสมาชิก ตลอดจนศึกษาดูงานการคัดแยกเกรดหอมหัวใหญ่และติดตามสถานการณ์การตลาดหอมหัวใหญ่ ณ จุดรับซื้อถาวรการเกษตร อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ในคราวเดียวกัน

ภาพ/ข่าว. ปชส. พาณิชย์ จ. เชียงใหม่

Related posts