#เชียงใหม่เตรียมความพร้อมจัดการฝึกซ้อมแผน C-MEX 20 เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า

​จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมจัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 (C-MEX 20) ประเด็นด้านการบริหารสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ วันที่ 29-30 มกราคมนี้
นายอรรถพล จันทร์เพ็ญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563
ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เห็นชอบตามที่สำนักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. จัดการฝึกบริหารวิกฤตการณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ประเด็นเรื่องปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการทดสอบกระบวนการคิด วิเคราะห์ถึงสาเหตุปัญหา และวิธีป้องกันการเกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน ทดสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครในการแก้ไขปัญหาไฟป่า ทดสอบการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากร บุคลากร และหน่วยงานภายใน รวมถึงการประสานระดับประเทศ และแผนประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต

เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ และการจัดการข่าวลวง เพื่อลดความตื่นตระหนกและสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคธุรกิจและภาคการท่องเที่ยว
​รูปแบบการฝึกจะมีด้วยกัน 2 ส่วน คือ การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Tabletop exercise : TTX) และการฝึกซ้อมภาคสนาม (Field training exercise : FTX) ซึ่งการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ กำหนดฝึกวันที่ 29-30 มกราคมนี้ ที่โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีการจัดนิทรรศการเชียงใหม่ปลอดภัยด้วยนวัตกรรมและ
ภูมิปัญญา และในวันที่ 29 มกราคม จะมีการอภิปรายให้ความรู้ในเรื่องกลไกการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ การบริหารจัดการข่าวลวง (Fake news) และการอภิปรายเกี่ยวกับเชียงใหม่ปลอดภัยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญา ส่วนวันที่ 30 มกราคม จะมีพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ และการร่วมฝึกซ้อมสถานการณ์ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย แบ่งการจำลองเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ ให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดปัญหา และการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์ของหมอกควันเริ่มมีความรุนแรงขึ้น และมีการบิดเบือนข่าวสารต่างๆ ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด ส่วนการฝึกซ้อมภาคสนาม กำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่กองพลทหารราบที่ 7

////////////////

นิศารัตน์ ยองสุวรรณ์ ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
22 มกราคม 2563

Related posts