# คุณสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ บริจาคเก้าอี้สุขา ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 200 ชุด มูลค่า 110,000 บาท

คุณสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ บริจาคเก้าอี้สุขา ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 200 ชุด มูลค่า 110,000 บาท เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยหลังผ่าตัด โดยมี ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts