#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ คุณจิระ ห้องสำเริง บรรณาธิการบริหาร สายงานข่าวโทรทัศน์ ช่องเนชั่นทีวี

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ คุณจิระ ห้องสำเริง บรรณาธิการบริหาร สายงานข่าวโทรทัศน์ ช่องเนชั่นทีวี ทั้งหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ โครงการระดมทุนเพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป กทม.

Related posts