#นครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรค์ ขอเชิญร่วมปิดทองคำเปลวพระพุทธศรีสัพพัญญู

ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์

พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์และพระพุทธศรีสัพพัญญู ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วิทยาเขตนครสวรรค์ อุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการปิดทองคำองค์พระพุทธศรีสัพพัญญู และความก้าวหน้าในการก่อสร้างถนนคอนกรีต เดินทางเช้า สระบัว และลานเวียน ลานบูชา ด้านหน้าองค์พระพุทธศรีสัพพัญญู ส่วนเรื่องความคืบหน้าในการปิดทองคำองค์พระพุทธศรีสัพพัญญู ในขณะนี้ได้ดำเนินการปิดทององค์พระพุทธศรีสัพพัญญู พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์โดยนายสถาพร กิจธนเดโช ได้ดำเนินการปิดทอง ตามงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว


ซึ่งทางคณะกรรมการจึงได้ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญใหญ่เป็นเจ้าภาพปิดทองคำพระพุทธศรีสัพพัญญู พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์หน้าตัก ๙ วา (๑๘ เมตร) ตารางเมตรละ ๑๐,๐๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา ได้ที่…บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสวรรค์วิถี
#หมายเลขบัญชี 633-0-50048-7
#ชื่อบัญชี พระพุทธศรีสัพพัญญู (ปิดทองคำเปลว) หรือที่พุทธอุทยานนครสวรรค์


ขออานิสงส์แห่งการปิดทองคำพระพุทธศรีสัพพัญญูนี้ ส่งผลดลบันดาลอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวเป็นผู้มีรูปงาม (สุรูปตา) นอนก็เป็นสุข ตื่นก็เป็นสุข, มีผิวพรรณงามผุดผ่องใส (สุวณฺณตา), มีเสียงไพเราะเสนาะโสต (สุสรตา), มีทรวดทรงสมสัดส่วน (สุสณฺฐานํ), มีอำนาจวาสนา มีอิสรยศ (อธิปจฺจํ) มีสติปัญญา เฉลียวฉลาดหลักแหลม, มีบริวารยศ (ปริวาโร) เป็นที่รักเคารพนับถือของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย, และมีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ ความสมปรารถนา ความมั่นคง ความไพบูลย์ในชีวิต พร้อมด้วยธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

ซึ่งคณะทำงานตามภารกิจ มีนโยบายและแผนงานของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีมติว่า ตามที่โครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ ได้จัดสร้างมงคลวัตถุหลวงพ่อเดิมรุ่น ชนะความจน นั้น ขนาดนี้วัตถุมงคลยังเหลืออยู่ จึงขอให้นำวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิม รุ่น ชนะความจนมาเป็นเครื่องบรรณาการแก่ท่านบดีผู้ใจบุญที่ร่วมบริจาค ทำบุญปิดทองคำองค์พระพุทธศรีสัพพัญญู และทำพิธีเททอง หล่อองค์พระพุทธศรีสัพพัญญูจำลอง หน้าตัก 1.80 เมตร โดยให้คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการด้วยการมอบวัตถุมงคลให้กับเจ้าคณะอำเภอดำเนินการในเขตปกครองตามกำลังศรัทธา!!!!!!

ต้อย    0619525644!!!!!

Related posts