#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Professor Toshiki Mizuno, Professor Satoaki Matoba, Professor Emoto Atsuko, Ms. Chihiro Tsuchiya จาก Kyoto Prefectural University of Medicine ประเทศญี่ปุ่น

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Professor Toshiki Mizuno, Professor Satoaki Matoba, Professor Emoto Atsuko, Ms. Chihiro Tsuchiya จาก Kyoto Prefectural University of Medicine ประเทศญี่ปุ่น

ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาและการวิจัย พร้อมทั้งส่งมอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันให้คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts