#จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ.2563-2564

วันนี้ (14 ม.ค.63) ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พระครูจิตตภัทรภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโรงธรรมสามัคคี เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ภายใต้โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย โดยมี นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม


กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้เสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่อง และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ในปี พ.ศ. 2563-2564 และยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ.2563-2564 และบรรจุการเฉลิมฉลองครบ150 ปีชาตกาล ในวันที่ 20 มกราคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ และจะมีการจัดกิจกรรมศาสนพิธี ทำบุญตักบาตร สวดมนต์ไหว้พระ เจริญจิตภาวนา และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ


คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม วัดโรงธรรมสามัคคี อำเภอสันกำแพง วัดป่าอรัญญวิเวก อำเภอแม่แตง วัดป่าอาจารย์มั่น วัดถ้ำดอกคำ และวัดพระธาตุดอยนะโม อำเภอพร้าว รวมถึงวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมยกย่องและประกาศให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก และเพื่อรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่าน ที่มีคุณูปการต่อชนชาวไทย ที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอน


ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-5956


////////////////
นันธิกา กิจปาโล/กาญจนา บุญมี ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
14 มกราคม 2563

Related posts