#เชียงใหม่ บรรยากาศวันเด็กกลางคืนซาฟารีเรืองแสง ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

บรรยากาศวันเด็กกลางคืนซาฟารีเรืองแสง ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

โดยกิจกรรมวันเด็กในวันนี้ มีเด็กๆให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000คน ซึ่งเปิดให้เด็กๆอายุไม่เกิน15ปี เข้าชมฟรีทุกกิจกรรม

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว.  คุณเดียว

Related posts