เชียงใหม่. // บริจาคเงินจำนวน 155,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

รศ.ดร.นัทธมน วุทธานนท์ บริจาคเงินจำนวน 155,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts