เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมอบของขวัญให้นักท่องเที่ยว เปิดตัวนิทรรศการ ต้อนรับเทศกาลปีใหม่

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 22 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มอบของขวัญให้นักท่องเที่ยว เปิดนิทรรศการประติมากรรมหุ่นสัตว์จากวัสดุธรรมชาติ กว่า 10 รูปแบบ ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรุฬ พรรณทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้มอบของขวัญให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมชมนิทรรศการประติมากรรมหุ่นสัตว์จากวัสดุธรรมชาติ กว่า 10 รูปแบบ ที่เป็นผลงานการประกวดประติมากรรมหุ่นสัตว์ซาฟารีจากวัสดุธรรมชาติ จากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนจากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นผลงานที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ อาทิ ขี้เลื่อย ใบไม้ ฟางข้าว หญ้า ไม้ไผ่ เชือกปอ วัสดุทางการเกษตร ถุงปูน กระสอบป่าน เปลือกไม้ และธัญพืช เป็นต้น ซึ่งเริ่มการประกวดและประดิษฐ์หุ่นฯ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยประติมากรรมหุ่นทั้ง 10 รูปแบบ ประกอบด้วย เฟนเนกฟอกซ์ พญาอินทรีย์ ม้าลาย ช้าง สิงโต หมี Hug me ไลออนคิง เต่า เป็นต้น ซึ่งแต่ละรูปแบบสื่อสารผ่านนิทรรศการ เล่าถึงแนวคิดในการออกแบบ และวัสดุที่ใช้ เพื่อถ่ายทอดให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติ เกิดความรักความหวงแหนในการร่วมกันรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการนี้ฯ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้แสดงความสามารถและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวภาครัฐของประเทศไทยที่รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

สำหรับการประกวดประติมากรรมหุ่นสัตว์ซาฟารีจากวัสดุธรรมชาติ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน ในการร่วมตัดสินผลงานของผู้ประกวด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ได้แก่ ทีม ART EDUCATION 101 ชื่อผลงาน หมี Hug Me จากจังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท ได้แก่ ทีมไอ้มดแดง ซุปเปอร์ชาเรนเจอร์ ชื่อผลงาน สิงโต จากจังหวัดเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ได้แก่ ทีมเมาคลีลูกหมาป่า ชื่อผลงาน Slow Life จากจังหวัดเชียงใหม่ และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 7 รางวัล

ทั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิดให้เข้าชมนิทรรศการประติมากรรมหุ่นสัตว์จากวัสดุธรรมชาติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้ที่สนในสามารถร่วมชมนิทรรศการและเก็บภาพประทับใจกับหุ่นซาฟารีฯ กว่า 10 รูปแบบ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โทร. 053 – 999000 หรือ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี หรือ Line OA: nightsafari

Related posts