นครสวรรค์ /// “สส.นิโรธ” สำรวจสร้างแหล่งน้ำ ขุดสระ ทําแก้มลิง โครงการขุดลอกลําคลองปางข้าวสารและทําฝายกักนํ้า

สส นิโรธ สุนทรเลขา ได้ร่วมกับ นายอำเภอแม่วงก์ สว สมจิตร ผู้ใหญ่ อบต พี่น้องประชาชน ลงพื้นที่ ม.26 บ้านปางข้าวสาร สำรวจสร้างแหล่งน้ำ ขุดสระ ทําแก้มลิง โครงการขุดลอกลําคลองปางข้าวสารและทําฝายกักนํ้าเป็นระยะจนถึง ม.4 บ้านคลองแบ่ง ม.11 บ้านคลองไทร ม.5 บ้านตลิ่งสูง ไว้เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในการเกษตรและในฤดูแล้งให้กับพี่น้อง ทั้ง ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ได้มีนํ้าไว้ใช้ต่อไป

กิตติคุณ มั่นคงดี ประธานชมรมสื่อออนไลน์และสถานีโทรทัศน์ PM NEWS TV ,MD NEWS TV ประเทศไทย

Related posts