นครสวรรค์ // รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ว. ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

พ.อ. สุรจิตร สุขีเมฆ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ว. มอบหมายให้ พ.ต. วรรลบ ภักดี หน.ฝ่ายนโยบายและแผนฯ กอ.รมน.จังหวัด น.ว. ร่วมกับ ปปท.เขต 6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวบรวมปัญหา อุปสรรค ความต้องการและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน รวมทั้งได้เข้าดูวิธีการประกอบอาหารของโรงเรียนและการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน

กิตติคุณ มั่นคงดี ประธานชมรมสื่อออนไลน์และสถานีโทรทัศน์ PM NEWS TV ,MD NEWS TV ประเทศไทย

Related posts