บลูเทคซิตี้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยในงานบุญกฐินวัดเขาดิน อำเภอบางปะกง เพื่อจัดสร้างอาคารและห้องเรียนของโรงเรียนวัดเขาดิน ปี 2562 (ชมคลิป)

บลูเทคซิตี้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยในงานบุญกฐินวัดเขาดิน อำเภอบางปะกง เพื่อจัดสร้างอาคารและห้องเรียนของโรงเรียนวัดเขาดิน ปี 2562

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=bogsgWgQtIU[/embedyt]

วันนี้ (27 ตุลาคม 2562) นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และเจ้าภาพในบุญกฐินสามัคคี เพื่อสร้างอาคารและห้องเรียนโรงเรียนวัดเขาดิน ปี 2562 ทอดถวาย ณ วัดเขาดิน อ.บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และพร้อมนี้ได้นำข้าวหลามและน้ำดื่ม มาแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน

โดยมีนางอนันตยา พรชูตรง นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ สำหรับยอดกฐินที่ทอดถวายวัดเขาดิน ปี 2562 มียอดรวม 2,407,285 บาท โดยทางวัดฯ จะนำไปจัดสร้างอาคารและห้องเรียนโรงเรียนวัดเขาดินต่อไป และในวันเดียวกัน บลูเทค ซิตี้ ยังได้ถวายปัจจัย ในงานบุญกฐินของวัดบางผึ้ง และวัดพิมพาวาส (เหนือ) เพื่อเป็นการทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป


ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ได้ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังให้บุคลากรของบริษัทได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนาพร้อมกับพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่และนอกพื้นที่ของโครงการ ฯ


สำหรับการทอดกฐินเป็นกาลทาน ตามพระวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะกระทำหลังจากวันออกพรรษาเป็นเวลา 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 หรือตั้งแต่วันตักบาตรเทโวจนถึงวันลอยกระทง เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่า ” เทศกาลกฐิน ” ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ใคร่จะทอดกฐิน ก็ให้ทอดได้ในระยะดังกล่าว การทอดกฐินถือเป็นการทำบุญพิเศษที่ทำได้เพียงปีละครั้ง และต้องอยู่ภายในกำหนดเวลาหนึ่งเดือนตามพุทธบัญญัติ

ดังนั้น อานิสงส์ หรือผลดีจึงมีหลายประการ อาทิ การได้สงเคราะห์พระสงฆ์ผู้จำพรรษาให้ได้ผ้านุ่งห่มใหม่ ได้ชื่อว่าทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างกุศลจิตแก่ผู้ทำบุญเพราะทำด้วยความเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งการทอดกฐินยังก่อให้เกิดความสามัคคี เป็นการร่วมมือกันทำคุณงามความดี และหากการถวายกฐินนั้นมีส่วนในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม ก็จะได้ชื่อว่ามีส่วนช่วยรักษาศาสนสถานและศาสนวัตถุให้ยั่งยืนต่อไป


นอกจากนี้ วัดเขาดิน ยังได้จัดทำพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปองค์หลวงพ่อโสธร ขนาดหน้าตัก 12 นิ้ว นำไปประดิษฐาน ณ วัดบ้านหลักฉันเพล จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนไว้กราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล


****************************

Related posts