ชัยภูมิ – “ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (ชมคลิป)

ชัยภูมิ – “ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=xVyt8Xm9fM8[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่รับฟังเรื่องร้องทุกข์จากชาวชัยภูมิ ณ บริเวณโรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชกาชจังหวัดฯ ผู้การฯ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน ร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก


การลงพื้นที่ที่จังหวัดชัยภูมิครั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยฯ ได้รับฟังการดำเนินการของจังหวัดชัยภูมิ ในด้านการแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่ทางรัฐบาลได้มอบนโยบายการแก้ปัญหาภัยแล้ง การดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร รวมถึงการเตรียมการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค ที่ปัจจุบันจังหวัดชัยภูมิกำลังได้รับความเดือนร้อนในขณะนี้ โดยให้จังหวัดชัยภูมิสำรวจและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ ยังได้รับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนชาวชัยภูมิ เรื่องหนี้นอกระบบที่ชาวชัยภูมิได้รับความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ โดยขอให้ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ได้หาข้อมูลและหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วน ในส่วนของประชาชนที่ไม่มีพื้นที่ทำกิน ได้มอบให้จังหวัดเข้าไปสำรวจอย่างจริงจัง พร้อมที่จะดำเนินการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีที่ทำกินมั่นคงต่อการดำรงชีวิต และมีความสุขทุกครัวเรือน


ด้าน นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ ได้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก และพื้นที่ทางการเกษตรจากภัยแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ชาวบ้านได้เจอสภาพปัญหาน้ำท่วมทุกปีในฤดูฝน เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่ม เนื่องจากไม่มีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ มีเพียงแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก เมื่อหมดฤดูฝนก็จะไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ จึงเกิดภาวะภัยแล้งตามมา ล่าสุดจังหวัดชัยภูมิ จึงได้เร่งการแก้ปัญหาโดยการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ขนาด 6.0 เมตร* 6.0 เมตร,6 เมตร ที่บ้านหนองแหน ตำบลหนองไผ่ พร้อมท่อลอดถนนแบบท่อบล็อก ขนาด 2.0 เมตร*2.0 เมตร,3 เมตร ซึ่งคาดว่าจะช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลหนองไผ่ ในช่วงฤดู ฝนได้ในพื้นที่กว่า 5,000 ไร่


หลังจากนั้น นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการ “คลองสวยน้ำใส ในพื้นที่ตำบลหนองไผ่” ได้ดำเนินการลอกลำห้วยคลองคล้า หมู่ที่ 2 ,5 และ 12 ของตำบลหนองไผ่ จัดสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำ โดยความร่วมมือแบบบูรณาการจาก อบต.หนองไผ่ ร่วมกับ เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมมือกันจัดพร้อมเป็นทางที่สามารถปั้นจักรยาน แล้วจะให้ประชาชนปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ต้นไม้อีกด้วย ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบตามนโยบายของ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ ที่ได้จัดโครงการ “คลองสวย น้ำใส ต้นแบบจังหวัดชัยภูมิ” โดยได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2562 เป็นต้น


บรรยากาศการลงพื้นที่ของรมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จังหวัดชัยภูมิในครั้งนี้ ได้มีชาวบ้านขอความเห็นใจในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง เนื่องจากตอนนี้ชาวบ้านลำบากมาก ทำการเกษตรไม่ได้เนื่องจากภัยแล้ง ไม่มีเงินส่งหนี้นอกระบบ บางคนถึงขนาดถูกยึดที่ดิน และมีหนี้เพิ่มทบต้น แปลงนาไม่สามารถนำการเกษตรได้เนื่องจากน้ำท่วมและภัยแล้งซ้ำซาก จึงขอวอนให้รัฐบาลหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน หลังจากการรับฟังปัญหา ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ได้มอบให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อร้องเรียนเพื่อที่จะเสนอรองนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีต่อไป หลังจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจประตูระบายน้ำ ที่บ้านหนองแหน ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ ก่อนเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงบ่ายต่อไป

//////// ทีมข่าว จ.ชัยภูมิ รายงาน

Related posts