สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี จัดงาน“โครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี จัดงาน“โครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ

 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี จัดงาน“โครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ ณ สนามวัดมะขาม-วัดมะขามใต้” ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ถ้วยประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เรือทุกลำที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

โดยในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก พระมงคลวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชินวราราม วรวิหาร และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และพระครูสมุห์วัชระ ภัททธัมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ผู้แทนการจัดงานวัดมะขามใต้  ดร. พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี , คุณมหิทธร โคกเกษม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี , คุณอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้

โดยในการแข่งขัน ทีมที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุกประเภท ได้แก่ ประเภท 55 ฝีพาย คือ ทีมปัญญา ป.นำโชค,  ประเภท 40 ฝีพาย คือ ทีม ศุภชัย ป. นำโชค, ประเภท 30 ฝีพาย คือ ทีม พรหลวงพ่อจักร-พระยาเตชิต และประเภทเรือพายม้า คือ ทีมพรหลวงพ่อจักร การจัดงานครั้งนี้  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

 

เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน ณ วัดมะขาม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม อันเป็นมรดกแห่งสายน้ำให้คงอยู่สืบทอดและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวพื้นบ้านที่มีมาแต่ครั้งอดีตให้คงอยู่และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น มีการพัฒนาทางการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังจังหวัดปทุมธานีและเชื่อมโยงจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันเป็นมรดกแห่งสายน้ำให้คงอยู่สืบต่อไป
  2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวพื้นบ้านที่มีมาแต่ครั้งอดีตให้คงอยู่และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น
  3. เพื่อพัฒนาการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยว
  4. เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังจังหวัดปทุมธานี และเชื่อมโยงจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น

 

ฝ่ายประสานงานประชาสัมพันธ์โครงการ

ข้อมูลเว็บไซต์  http://watpathumthani.org/?p=1

คุณศศิภา เปี่ยมสัมฤทธิ์             โทร. 089-811-4334     อีเมล: [email protected]

คุณนารดา วงศ์วรวิสิทธิ์             โทร. 066-112-8872     อีเมล: [email protected]

คุณธิดารัตน์ ฐิติณรงค์เทย์           โทร. 061-132-0125     อีเมล: [email protected]

Related posts