ขนส่งจังหวัดจันทบุรี เน้นย้ำพรุ่งนี้ดีเดย์ ห้ามยึดใบขับขี่ !!

ขนส่งจังหวัดจันทบุรี เน้นย้ำพรุ่งนี้ดีเดย์ ห้ามยึดใบขับขี่ โดยเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ นำใบขับขี่แบบเก่ามาเปลี่ยนเป็นแบบดิจิทัล และโหลดแอพ DLT smart licence เพื่อความสะดวกในการเรียกตรวจของเจ้าหน้าที่

 

นางสาวสุรีย์ สิงหะรัตน์ รักษาการขนส่งจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า หลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ก.ย.62 โดยมีสาระสำคัญคือ เจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเรียกตรวจใบอนุญาตขับขี่แต่ไม่มีอำนาจในการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับอีกต่อไป // ผู้สื่อข่าวจึงไปสอบถามข้อมูลที่ขนส่งจังหวัดจันทบุรี ถึงการใช้ใบขับขี่ดิจิตอล

โดยนางสาวสุรีย์ สิงหะรัตน์ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดจันทบุรี บอกว่า ทางขนส่งจังหวัดได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจถึงข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติจราจรทางบก ฉบับนี้อย่างต่อเนื่อง ว่า ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นต้นไป เจ้าพนักงานจราจร ไม่มีอำนาจในการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับได้ แต่ผู้ขับสามารถแสดงใบขับขี่ดิจิตอลให้เจ้าหน้าที่ดูได้ เพื่อความสะดวก ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้สร้างแอพพลิเคชั่น DLT ขึ้นมา

ซึ่งผู้ที่จะสามารถใช้งานได้นั้น จำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่แบบใหม่ ที่มีคิวอาร์โค๊ดด้านหลังบัตร ซึ่งหากท่านใดยังไม่ได้เปลี่ยน สามารถไปเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ได้ที่ขนส่งจังหวัดใกล้บ้าน แล้วดาวโหลด แอพพลิเคชั่น ลงโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน เข้าไปกรอกข้อมูลในระบบและแสกนคิวอาร์โค๊ดหลังใบอนุญาตขับขี่ของเรา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ในคราวเดียวกัน

 

ภาพ/ข่าว สุปราณี แก้วหุง ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts