ยะลา-ชาวอำเภอบันนังสตา ประกาศเจตนารมณ์ไม่เห็นด้วยกับการก่อเหตุความรุนแรงทุกรูปแบบ

ยะลา-ชาวอำเภอบันนังสตา ประกาศเจตนารมณ์ไม่เห็นด้วยกับการก่อเหตุความรุนแรงทุกรูปแบบ

 


เมื่อ 23 ส.ค. 62 ที่ หน้าที่ว่าการอำเภอบันนังสตา จ.ยะลา พันเอก ณัฐกร เรือนติ้บ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 พร้อมด้วย นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา และ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนบันนังสตาวิทยา กว่า 300 คน

ร่วมในกิจกรรมรวมพลังมวลชน ต่อต้านความรุนแรงในพื้นที่ ร่วมรณรงค์โดยได้ถือป้ายข้อความปฏิเสธความรุนแรง พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ไม่เห็นด้วยกับการก่อเหตุความรุนแรงทุกรูปแบบ ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์และเจ้าหน้าที่


พันเอก ณัฐกร เรือนติ๊บ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ได้พบปะสร้างความเข้าใจกับมวลชนที่มาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้ พร้อมทั้งยืนยันกับมวลชนที่มาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวว่า “จากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น ไม่ได้ทำให้เจ้าหน้าที่ท้อถอยในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป

ข่าว..ธานินทร์ โพธิทัพพะ อ.เบตง จ.ยะลา
โทร.087-296-3998

Related posts