แม่ฮ่องสอน​-ชาวบ้านอุ่นใจ สะพานแบรริ่งข้ามลำห้วยแม่สามแลบพร้อมเปิดให้สัญจร แก้ปัญหาน้ำกัดเซาะคอสะพานซ้ำซาก รับน้ำหนักรถบรรทุกได้ไม่เกิน 6 ตัน (ชมคลิป)

แม่ฮ่องสอน​-ชาวบ้านอุ่นใจ สะพานแบรริ่งข้ามลำห้วยแม่สามแลบพร้อมเปิดให้สัญจร แก้ปัญหาน้ำกัดเซาะคอสะพานซ้ำซาก รับน้ำหนักรถบรรทุกได้ไม่เกิน 6 ตัน

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Rgrg648qbM0[/embedyt]

 

ณ บริเวณจุดสะพานข้ามลำห้วยแม่สามแลบ บ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เช้าวันนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทดสอบความมั่นคงของของสะพานเหล็กที่ทอดวางสำเร็จเตรียมเปิดใช้สัญจรเข้าออกตามปกติ โดยรองรับน้ำหนักรถบรรทุกหนักได้ไม่เกิน 6 ตัน เพื่อความปลอดภัย


นายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จากกรณีคอสะพาน เชื่อมถนนทางเข้าหมู่บ้านแม่สามแลบ ถูกน้ำป่ากัดเซาะดินคอสะพานจนขาดในห้วงเดือนที่ผ่านมาติดต่อกัน 4 ครั้ง สร้างความเดือดร้อนซ้ำซากให้กับประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางสัญจรเข้าออก ทางอำเภอสบเมย จึงได้ประสาน ไปยัง ปภ.เขต 10 ลำปาง เพื่อขอสนับสนุนสะพานเหล็กไปแก้ไขปัญหา โดยชุดช่างพร้อมเครื่องจักรกลหนักและลำเลียงสะพานเหล็ก /แบรริ่ง เข้าสู่บ้านแม่สามแลบ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

และ สามารถทำการประกอบสะพานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา รวมระยะเวลาในการก่อสร้างวางสะพานเหล็ก จำนวน 11 วัน ซึ่งในการประกอบสะพานเหล็ก ทางทีมช่างของ ศูนย์ปภ.เขต 10 ต้องประสบกับปัญหาฝนตกหนักและเกิดน้ำป่าไหลกัดเซาะคันดินที่ทำทางเบี่ยงของลำน้ำ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคกับการวางสะพาน ทำให้การวางสะพานล่าช้า แต่ก็สามารถดำเนินการจนแล้วเสร็จ และทำให้การ สามารถสัญจรผ่านไปมาได้อย่างสะดวก เหมือนเดิม

ถาวร เบ็ญจรงค์ ทีมข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ้องสอน 064-6266401

Related posts