สัตหีบชุมชนบ่อนไก่จัดทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลรับขยะจำหน่ายนำรายได้ถวายวัด (ชมคลิป)

สัตหีบชุมชนบ่อนไก่จัดทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลรับขยะจำหน่ายนำรายได้ถวายวัด

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=5mF2ArsTfBc[/embedyt]

วันนี้ 16 ส.ค.62 นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มอบหมายให้ นาย อดุลย์ ทวีสารบุรุษ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์พร้อมด้วย นาง นุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ชุมชนบ่อนไก่ ณ วัดป่ายุบ ซ.บ่อนไก่ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาวาโท สมพงษ์ ขวัญอยู่เย็น ประธานชุมชนบ่อนไก่ พนักงานเทศบาลและในทุกภาคส่วนร่วมรับขยะจากประชาชน


ด้วยชุมชนบ่อนไก่จัดกิจกรรมทอดผ้าขยะป่ารีไซเคิล รับขยะจากประชาชน ประเภท กระป๋อง ขวดน้ำ และประเภทต่างๆ เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก ในการลดปริมาณขยะและรักษาความสะอาด โดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ จัดพื้นที่รับบริจาคขยะรีไซเคิลที่ภายในวัดป่ายุบ เพื่อนำเงินที่จำหน่ายขยะได้ ไปบริจาคให้กับให้ทางวัดและเป็น ค่าสาธารณูประโภค


นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กลาวว่า ขยะที่ไร้คุณค่าแต่ยังสามารถที่จะนำไปขายสร้างรายได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าอีกทางหนึ่ง และกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ที่ช่วยในการลดภาวะปัญหาภาวะโลกร้อน การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ในการร่วมมือกันคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทต่างๆแล้วนำมาทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ทำประโยชน์แก่วัดต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts