ลูกเรือประมง 18 คน เข้าพบ รมว.แรงงาน พร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยพากลับบ้านปลอดภัย

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ลูกเรือประมงทั้ง 18 คนที่ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเช้าวันนี้ (12 ส.ค. 62) โดยลูกเรือได้แสดงความขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือให้สามารถเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย

 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) กองกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (รง.) เป็นต้น ให้การต้อนรับลูกเรือประมงไทย จำนวน 18 คน ที่เดินทางกลับจากประเทศโซมาเลีย

ในโอกาสเข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้โดยสวัสดิภาพ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า ยินดีกับลูกเรือทุกคนที่ได้เดินทางกลับมาอย่างปลอดภัย ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยลูกเรือประมงไทยทุกคนที่ถูกลอยแพที่ประเทศโซมาเลีย โดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแล ซึ่งในวันนี้ เป็นการเดินทางกลับของลูกเรือประมง จำนวน 18 คน ที่เดินทางกลับมาในวันนี้ (12 ส.ค.62) เมื่อ 06.30 น. ที่ผ่านมา

สำหรับแรงงานกลุ่มนี้ประสบปัญหาถูกนายจ้างลอยแพบนเรือประมง กลางทะเลชายฝั่งโบซาโซ่ ประเทศโซมาเลีย ไม่ได้รับค่าจ้าง และขาดอาหาร จนต้องติดต่อขอความช่วยเหลือโดยด่วน ซึ่งจากการตรวจสอบปรากฎว่า มีจำนวน 42 คน ไปทำงานกับนายจ้างประเทศอิหร่าน เป็นเรือ 2 ลำ ชื่อ วาดานิ 1 มีแรงงานไทยจำนวน 22 คน และเรือวาดานี 2 มีแรงงานไทยจำนวน 20 คน โดยเรือวาดานิ 1 เดินทางกลับมาก่อน 4 คน เดินทางไปโดยไม่ได้แจ้งกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และพบว่าเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศของกรมการจัดหางาน จำนวน 13 คน

โดยแรงงานที่กลับในวันนี้ 18 คน เป็นสมาชิกกองทุนฯ จำนวน 5 คน โดยแรงงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนเพื่อช่วยหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ เป็นค่าพาหนะ (ในต่างประเทศ) ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท นอกจากนี้ กรมการจัดหางานร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พม.) ยังได้อำนวยความสะดวกโดยจัดรถรับ-ส่ง พร้อมจัดหาที่พักให้แก่แรงงานก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ 6 คน บุรีรัมย์ 8 คน เพชรบูรณ์ 2 คน สมุทรสาคร 1 คน และชัยภูมิ 1 คน และจากนี้จะได้สอบข้อเท็จจริงจากแรงงานไทยเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานต่อไป

รมว.แรงงาน ยังได้เน้นย้ำให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับการคุ้มครองและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และต้องแจ้งการเดินทางกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ เพื่อสิทธิประโยชน์ของแรงงานหากประสบปัญหาในต่างประเทศ ดังเช่น กรณีของลูกเรือประมงไทยที่ประสบปัญหาถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างประเทศ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้าง ซึ่งแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุน จะได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิ ส่วนแรงงานไทยที่ลักลอบไปทำงาน นอกจากจะต้องอยู่อย่างลำบากและต้องหลบซ่อนแล้วยังถูกเอารัดเอาเปรียบอีกด้วย

Related posts