‘พระจูเลียน’สำนึกผิด ถอดผ้าเหลืองลาสิกขา หันมานุ่งห่มขาวปฏิบัติธรรม ทำสิ่งดีงามช่วยเหลือคนยากไร้

‘พระจูเลียน’สำนึกผิด ถอดผ้าเหลืองลาสิกขา หันมานุ่งห่มขาวปฏิบัติธรรม ทำสิ่งดีงามช่วยเหลือคนยากไร้

 

พระจูเลี่ยนยินดีลาสิกขา หลังจากนั้นจะไปปฏิบัจติธรรมที่ จ.ร้อยเอ็ด 3-4 เดือน เพื่อความสงบของจิตใจและ จะกลับมาปฏิบัติธรรมที่ปูทา เพื่อช่วยเหลือ ชาบ้าน ไม่ว่าจะอยู่ในผ้าเหลือหรือไม่ เขาก็ยังสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องบนดอยที่ยากไร้ ด้านชาวบ้านที่เดินทางมาส่ง ยืนยันไม่สนใจอดีต รู้แต่ว่าพระท่านให้ความเมตตาช่วยเหลือ

ณ วัดบ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พระจูเลี่ยนให้สัมภาษณ์กับสื่อในพื้นที่ ยินดีที่จะลาสิกขา ไม่ว่าจะอยู่ในผ้าเหลืองหรือไม่ท่านก็สามารถปฏิบัติธรรมและช่วยเหลือชาวบ้าน โดย หลังจากสึก ก็จะ เดินทางไปปฏิบัติธรรที่ จ.ร้อยเอ็ด สัก 3 -4 เดือน และ จะกลับมาที่บ้านปู่ทา เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน เพราะท่านชอบสถานที่สงบและสันโดษ


นายศิริไทย นทีมีสุข ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปู่ทา ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ระบุว่า ถึงแม้ว่าพระจูเลี่ยนจะสึก ไม่นุ่งห่มเหลือแล้วก็ตาม ชาวบ้านยังให้ความเคารพและศรัธทา ไม่สนใจเรื่องิดีตที่ผ่านมาของท่าน ท่านรับปากว่า เมื่อสึกแล้ว ยังคงจะนุ่งขาวห่มเขาไปปฏิบัติธรรมที่บ้านปู่ทา และ ช่วยเหลือ ชาวบ้านต่อไป

ถาวร เบ็ญจรงค์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts